Kredyty dla rolników

Zaciągnięcie kredytu przez osobę, która prowadzi działalność rolniczą, nie jest trudne, aczkolwiek warto dobrze przygotować się do procesu ubiegania się o finansowanie. Kredyt dla rolnika to produkt bankowy, który pozwala na pozyskanie dodatkowych środków potrzebnych na rozbudowę gospodarstwa rolnego lub finansowanie jego bieżącej działalności. Skontaktuj się ze mną i dowiedz się więcej o tym, jak wybrać najkorzystniejszy kredyt rolniczy dla siebie!

Prowadzenie działalności rolniczej polega nie tylko na uprawie ziemi i zbieraniu plonów, ale także na hodowli zwierząt. Inwestycja w nowoczesne maszyny rolnicze, nawozy oraz opiekę weterynaryjną dla bydła hodowlanego często generuje spore wydatki, których rolnik nie jest w stanie pokryć z własnej kieszeni. Z moim wieloletnim doświadczeniem w branży masz szansę zdobyć kredyt rolniczy na naprawdę atrakcyjnych warunkach i to z minimum formalności do załatwienia.

Image module

Kredyty rolnicze – jakie są rodzaje finansowania dla rolnictwa?

Jeśli chodzi o kredyty rolnicze, warto zaznaczyć, iż te skierowane są głównie do osób prowadzących działalność rolną w postaci uprawy pól, a także hodowli zwierząt. Najchętniej wybierane formy finansowania przez rolników, to

 • Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym
 • Kredyt na zakup środków do produkcji rolnej
 • Kredyt inwestycyjny
 • Kredyt dla młodego rolnika
 • Kredyt na ziemię
 • Kredyt gotówkowy dla rolnika

Zdecyduj się na współpracę ze mną, a otrzymasz pełne wsparcie na etapie:

Weryfikacji Twoich możliwości finansowych do kredytu

Porównywania ofert i parametrów kredytów rolniczych

Składania wniosku o udzielenie finansowania dla rolnika

Dostarczenia niezbędnej dokumentacji do banku

Skontaktuj się ze mną, porozmawiamy o tym.

Lokalizacja

ul. Odrodzenia 14/1,
12-100 Szczytno

Godziny otwarcia

pon-pt: 9:00 – 17:00
sob: 9:00 – 13:00

Kontakt

Kredyty dla rolników – na jaki cel można przeznaczyć otrzymane środki?

Środki, które otrzymasz w ramach wybranej wspólnie ze mną oferty kredytu dla rolnika, możesz przeznaczyć na różne cele związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, a mianowicie:

 • zakup ziemi rolnej w celu poszerzenia zakresu gospodarstwa,
 • modernizację budynków,
 • finansowanie bieżącej działalności rolniczej,
 • zakup specjalistycznych maszyn i urządzeń,
 • zakup nawozów i środków do ochrony roślin uprawnych,
 • pokrycie strat wynikających z niezdolności do pracy lub katastrof ekologicznych,
 • zakup zwierząt hodowlanych,
 • dowolny cel – ale tylko w przypadku kredytu gotówkowego dla rolnika.

Kredyty preferencyjne dla rolników – co to takiego?

Preferencyjne oferty finansowania dla rolnictwa to takie, które pozwalają na uzyskanie dopłaty od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dzięki temu koszty finansowania są znacznie niższe i stają się mniejszym obciążeniem dla budżetu. Rodzaje kredytów preferencyjnych dla rolnictwa to, np.: kredyty klęskowe, suszowe, preferencyjne na zakup ziemi lub pasz, a także inwestycje w maszyny rolnicze.

Warto jednak dodać, że kredyty dofinansowane przez ARiMR mogą być przeznaczone wyłącznie na określoną działalność rolniczą. W tym przypadku nie przeznaczysz otrzymanych pieniędzy na dowolnie wybrany przez siebie cel – nawet jeśli jest związany z działalnością rolną.

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o kredyt dla rolnika

Rolnicy, którzy chcą ubiegać się o kredyty dla działalności rolnej, muszą nie tylko spełnić podstawowe warunki odnoszące się do zdolności kredytowej oraz braku negatywnych wpisów w BIK. Konieczne jest też dostarczenie kilku niezbędnych dokumentów do banku, a mianowicie:

 • faktur i rachunków z ostatnich 6 lub 12 miesięcy prowadzonej działalności,
 • zaświadczenia z KRUS o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne,
 • zaświadczenia z urzędu gminy i powierzchni gruntów rolnych,
 • wyciągi z konta bankowego z ostatnich kilku miesięcy,
 • oświadczenie rolnika o planowanych dochodach w kolejnych latach prowadzenia działalności rolniczej.

Kamil Bloch Pośrednictwo Finansowe

Zapraszam do kontaktu telefonicznego, mailowego lub osobistego w moim biurze. Jestem tutaj dla Ciebie!

Lokalizacja

ul. Odrodzenia 14/1,
12-100 Szczytno

Godziny otwarcia

pon-pt: 9:00 – 17:00
sob: 9:00 – 13:00

Kontakt